Varumärkesexpert

Är du och ditt företag redo för en otraditionell varumärkesresa? Jag ser fram emot att guida er.

Det kan vara företagets varumärkesresa, med dess olika komponenter. Eller din egen resa, som personligt varumärke. Det kan också vara kombinationen av dessa två, där du och dina kollegor med stolthet kliver in i rollen som varumärkesambassadörer.

Allt hänger ihop. Med hjälp av en tydlig modell förenklar vi komplexiteten i varumärkesarbetet.

Med varumärkesfokus både internt och mot marknaden kan ni stärka lönsamheten i företaget. Som stolta varumärkesambassadörer kan ni addera mänskligt värde som inte går att ersätta med något annat. 


"If an egg is broken by outside force, life ends.

If broken by inside force, life begins.

Great things always begin from inside."

Jim Kwik


Varumärke Anna-Karin Lingham

Företagsvarumärke

Det är marknaden som avgör hur ert varumärke uppfattas. Ni kan inte bestämma över det, men ni kan påverka. En tydlig och attraktiv varumärkesplattform är grunden för att ge marknaden det den ropar efter. 

Jag erbjuder:

 • Handledning för ledningsgrupper och företag

 • Varumärkesprocesser

 • Föreläsningar och workshops

 • Kurser i Sverige och utomlands i kreativa miljöer


Personligt varumärke Anna-Karin Lingham

PERSONLIGT VARUMÄRKE

Har du tänkt på att ditt personliga varumärke kan hjälpa dig att nå bättre resultat och ha roligare på vägen, både på jobbet och fritiden?Allt du gör, säger och utstrålar har betydelse för hur du uppfattas. Ju tydligare du är för dig själv, desto tydligare blir du för andra. Samarbeten förenklas och blir mer givande. Beslut fattas lättare. Resultat uppnås snabbare. Vägen framåt blir roligare.

Jag erbjuder:

 • Föreläsningar och workshops

 • Individuell handledning

 • Utveckling av ledningsgrupp och medarbetare, såväl i grupp som one-on-one

 • Kurser i Sverige och utomlands i kreativa miljöer

Sagt av en kund:

"Du har en stärkande effekt!"


Varumärkesambassadör Anna-Karin Lingham

Ambassador branding

Som ledare eller medarbetare - oavsett roll - är du en av de viktigaste framgångsfaktorerna för din organisation. Här möts företagets varumärke och ditt personliga varumärke. Ju tydligare respektive varumärke är och ju mer de är i samklang, desto lättare är det att kliva in i ambassadörs-rollen med lätthet och stolthet. Här finns både utmaningar och spännande möjligheter för företagets utveckling.

Under 2018 har jag lanserat och utvecklar konceptet Ambassador Branding, där Employer Branding och Personal Branding möts. Här stärker vi både arbetsglädje och lönsamhet.

Jag erbjuder:

 • Handledning för ledningsgrupper och medarbetare/chef

 • Utvecklingsprocesser för företag

 • Föreläsningar och workshops

 • Kurser i Sverige och utomlands i kreativa miljöer


Sagt av kursdeltagare

"Anna-Karin's course "Visa ditt rätta jag" is a valuable course for anyone who wants to build an authentic, consistent and harmonic professional and personal brand/image. What sets Anna-Karin apart from others is that she skillfully helps her clients develop their identity and brand from within. The course style was enjoyable, full of energy and set in Peyriac de Mer, France. Companies benefit as well because individuals with strong personal brands strengthen the company's brand and leadership. I would highly recommend this course by Anna-Karin."

"Du får människor och företag att blomstra!"


I Soffan Med Hasse

Följ med till vårt samtal om varumärken och konst under några minuter!

I sin nya nyfikna serie "I Soffan Med Hasse" träffar min vän och talarkollega Hasse Carlsson människor med varierande kompetenser, intressen och talanger. Varje avsnitt är en energiboost, tankeväckare, kunskapsskapare - eller allt samtidigt!

Följ med mig och Hasse under några minuter om du är intresserad av hur man kan ta vara på och stärka kraften hos företag och människor. Du får också en glimt av min masterpiece - Beyond Blue, skapad av mormors spetsgardin - och några tankar kring hur jag kan använda konsten i mitt arbete framöver.