Talare

Anna-Karin Lingham väcker tankar och inspirerar på ett både seriöst och lättsamt sätt. Hennes föreläsningar fungerar strålande i olika format - som en kort tankeväckare eller längre workshop, inför ett stort auditorium eller tillsammans med en liten grupp. Efter hennes föreläsningar brukar deltagare sprudla av nya tankar, idéer och handlingskraft.

Anna-Karin är professionell medlem och styrelseledamot i NSA (National Speakers Association) Sweden.


Berghs Festival 2019 (Foto: Teodor Hässler)

Berghs Festival 2019 (Foto: Teodor Hässler)

Berghs Festival 2019 (Foto: Teodor Hässler)

Berghs Festival 2019 (Foto: Teodor Hässler)


Se Anna-Karins föreläsning "Ett mänskligt varumärke", sänt i Kunskapskanalen, maj 2018. Om dig som en viktig pusselbit i det större pusslet. Om företagets stärkta lönsamhet när vi jobbar aktivt med ambassadörskap.

Se Anna-Karins 3mintalk "Som om allt är möjligt". Vad kan en treåring på en röd trampcykel lära oss om möjligheter?


AKTUELLA FÖRELÄSNINGAR

I föreläsningar om Ambassador branding berättar Anna-Karin om världens blå zoner, där människor lever längre, friskare och gladare än på andra platser i världen. Hur kan vi stärka engagemanget på våra arbetsplatser och skapa fler blå zoner i det stora och det lilla?

I föreläsningar om Ambassador branding berättar Anna-Karin om världens blå zoner, där människor lever längre, friskare och gladare än på andra platser i världen. Hur kan vi stärka engagemanget på våra arbetsplatser och skapa fler blå zoner i det stora och det lilla?

Ambassador Branding - en nyckel till både arbetsglädje och lönsamhet

Stärk företaget via tydliga och starka medarbetare. En inspirationsföreläsning som ger viktiga nycklar till rollen som varumärkesambassadör. Anna-Karin Lingham har myntat begreppet Ambassador branding, ett naturligt steg vidare i varumärkesarbetet för många organisationer. 

Kreativ kraft i växande organisationer

Vad beror det på att bara 16 % av Sveriges medarbetare och chefer känner sig engagerade i sitt arbete? Hur kan vi uppmuntra och ta vara på den kreativa kraft som kan utveckla både företag och människa till helt nya resultat?

Den mångfacetterade människan

De flesta av oss använder bara en liten del av de talanger vi fått och den kunskap vi skaffat oss. Tid, roller, ansvarsområden och sociala sammanhang kan begränsa oss, frivilligt eller ofrivilligt. Jantelagen spökar fortfarande på vissa håll. Tänk dig hur mycket världen, din arbetsplats, dina närmaste och du själv skulle tjäna på att du använder dina talanger och kunskaper i så hög grad som möjligt! Förändringen börjar hos dig själv.

Lönsamma företagsvarumärken

Med en tydlig och enkel varumärkesplattform får hela organisationen en kompass som vägleder i varje beslut och process. Vi går igenom grunderna i varumärkesplattformen och fokuserar på de delar som är mest relevanta i er verksamhet. 

Ett personligare ledarskap 

Vad kännetecknar riktigt framgångsrika ledare? En föreläsning som utmanar, väcker tankar, ger exempel och bjuder på vägledande verktyg.

Utvecklande äventyr och utmaningar 

En inspirationsföreläsning där äventyr på berg och hav illustrerar hur utmaningar kan användas som utvecklande hävstänger även i företaget.

Engagemangsmodellen

Tillsammans med Cristina Tscherning har Anna-Karin Lingham grundat Engagemangsmodellen. Med tankeväckande exempel och utrymme för dialog, beskriver de tillsammans hur modellen fungerar och hur du kan använda den både privat och professionellt. 

SAGT OM ANNA-KARIN AV DELTAGARE OCH ARRANGÖRER

"Det var som om allt annat runtomkring försvann."

"Tiden gick så fort."

"Man vill höra dig berätta mer och mer."

"Allt hon berättade var så härligt."

"Det är sådana som DIG som man gärna vill lyssna på!"

"Tack för en fenomenal presentation! Är nu full av inspiration."

"Det bästa vi haft på flera år."

"Inspirerande och lärorikt.""

"Din workshop hjälpte mig att komma vidare, då jag kände att jag fastnat i ett och samma tankemönster."

Workshop hos Jini Sofia.jpg

"Du fick högsta betyg i min utvärdering!"

"Rakt och tydligt."

Introduktion till en föreläsning nyligen: "Anna-Karin Lingham är en kvinna med fötterna stadigt i jorden. Hon lever och ÄR verkligen sitt varumärke.

Med rötterna är i Dalarna och med hjärtat på rätta stället utstrålar hon en värme. Hon har en känsla av självklarhet i det hon levererar när hon berättar om det personliga varumärket."

       - Anna-Lena Tegebro

I en tid av hets, yta och kortsiktighet träder Anna-Karin in i ett rum eller på en scen och förmedlar lugn, innerlighet och långsiktighet. Det är svårt att inte bli förtrollad av klokskapen och kompetensen när Anna-Karin berättar om varumärken, ambassadörskap och engagemang och den betydelse det har för organisationens överlevnad. Hon lyssnar in publiken och ger konkreta råd och verktyg.

- Eva Jarlsdotter 

Som ansvarig för ett nätverk med kommersiellt ansvariga personer i varierande branscher bad jag Anna-Karin komma till ett av våra möten för att att inspirera och utmana oss som personer och i våra yrkesmässiga utmaningar. Många av oss står inför ofrivilliga eller frivilliga personliga förändringsresor och vi kände att vi saknade struktur och verktyg för att framgångsrikt ta oss vidare.

Anna-Karin uppfattade snabbt "briefen" och anpassade mycket proffsigt ca 90 minuters presentation och diskussion till våra frågeställningar. Anna-Karin är lyhörd och har ett rikt förråd av kunskap om hur man jobbar med sitt personliga varumärke och utvecklingsresor. Vi kände allihop att vi fått mycket matnyttigt med oss från mötet. I nätverket kommer vi nu fortsätta att arbeta med frågeställningarna med hjälp av Anna-Karins bok och verktyg vi fick.

- Anders Sancho