ledamot i styrelse och Advisory board

Ert företag vill utöka eller komplettera er styrelse eller advisory board? Ni behöver marknads- eller varumärkeskompetens? Ni önskar tillföra ett annorlunda synsätt, med erfarenhet av såväl köparens som säljarens som marknadens perspektiv?

Jag har lång erfarenhet från ledande positioner i större företag. Jag har bred erfarenhet från styrelser och advisory boards i olika branscher, såsom reklam/design, litteratur, IT/högteknologi och dagligvaror.  Som ledamot ser jag såväl helheter som detaljer, tänker såväl analytiskt som kreativt, kan se sammanhang och dra slutsatser. Jag har alltid resultat och lönsamhet som högsta fokus, med ett mänskligt och långsiktigt perspektiv.  

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer eller om du vill diskutera ett aktuellt uppdrag.

Styrelse Anna-Karin Lingham