Interimchef

En ledare slutar med kort varsel? Ett förändringsarbete behöver extra kraft? Företaget genomgår en omorganisation?

Som interimchef kan jag komma in i ert företag under en avgränsad tidsperiod för att ersätta en ledningsfunktion eller driva ett förändringsprojekt. Uppdragen kan vara på heltid eller deltid och avslutas när uppgiften är genomförd eller ert behov som kund förändras.

Jag är erfaren ledare inom affärsutveckling, marknadsföring och varumärkesutveckling. Under många år har jag haft ledande roller inom Dagab, Axfoodkoncernen och Hästens Sängar.

Som konsult har jag haft uppdrag som interim VD resp interim försäljningschef inom bokbranschen samt som projektledare och varumärkeskatalysator under uppstarten av Apotek Hjärtat.

Som interimchef kan jag leda och driva projekt med stor hänsyn tagen till företagets förutsättningar, samtidigt som jag kan se organisationen och dess uppdrag med konsultens utifrånperspektiv. Jag är såväl strategisk som operativ, såväl kreativ som analytisk, såväl socialt smidig som effektiv. 

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer eller om du vill diskutera ett aktuellt uppdrag.